Mateřská škola Motýlek - Akce 2017/2018

Akce, divadla  a ostatní události.
Datum Čas Akce
4.9.2017   Začátek školního roku.
11.9.2017 dop. Sportovní dopoledne v MŠ.
Pořádá Tatran Střešovice.
13.9.2017 17:30 Setkání s rodiči dětí.
Program: Seznámení s programem, provozem a akcemi MŠ, SRPŠ,
informace o kroužcích, školce v přírodě.
19.9.2017 dop. Divadlo LALA.
Podzim se mění "Proč se Martince nechtělo vstávat".
27.9.2017 dop. Na zahradu MŠ přijedou složky Integrovaného záchranného systému (IZS):
Policie ČR, Městská policie a hasiči SDH.
Pořádá MČ Praha 6 (prevence a bezpečnosti v případě požáru,
provozu na komunikaci a osobního chování vůči okolí).
4.10.2017   Malá technická univerzita:
Otakárci ... "Malý zpracovatel odpadů",
Modrásci ... "Malý vodohospodář".
Pořádá ÚMČ Praha 6.
11.10.2017 dop. Divadlo na houpačkách. "Lev a myš".
19.10.2017 dop. „Máme rádi zvířata“ ... vzdělávací pořad pro Otakárky a Modrásky. (St.veter. správa).
24.10.2017 dop. POMOC - bezpečnostní pořad.
25.10.2017   Fotografování dětí.
9.11.2017 dop. "Ovčí pohádka".
22.11.2017   Sférické kino.
23.11.2017 dop. Pohádkový koncert s hudebními nástroji.
5.12.2017 dop. "Vánočka" a návštěva Mikuláše se svými pomocníky.
6.12.2017 dop. Pohádka v Zněmědělském muzeu - třída Modrásků a Otakárků.
12.12.2017 15:30 Vánoční besídky tříd: Babočky a Žluťásci.
13.12.2017 15:30 Vánoční besídky tříd: Otakárci a Modrásci.
14.12.2017 dop. Vánoční nadílka ve třídě Baboček a Otakárků.
14.12.2017 dop. Vánoční pásmo v Domově seniorů - Třída Modrásků a Žluťásků.
18.12.2017 dop. Vánoční nadílka ve třídě Žluťásků a Modrásků.
20.12.2017 dop. Vánoce aneb cesta do Betléma".
16.1.2018 dop. "Deset černoušků".
31.1.2018 dop. "Zimní pohádka".
5.-9.2.2018   Masopustní týden v MŠ
Bližší informace budou vyvěšeny na jednotlivých třídách
5.3.2018 Modrásci a Otakárci na návštěvě ZŠ Dlouhý lán
12.3.2018 Modrásci a Otakárci na návštěvě ZŠ Hanspaulka
7.3.2018 dop. "Sůl nad zlato".
14.3.2018 dop. Fotografování tříd.
21.3.2018 dop. Bezpečnostní průprava dětí - pro třídu Modrásků a Otakárků.
(prevence úrazů, chování v situacích spojených s přírodními živly,
ohrožení nebezpečnými osobami a šikanou).
(MHMP)
3.4.2018 dop. Slavnostně zahajujeme výstavu exotických motýlů ve FM v Troji.
4.4.2018 Otakárci: program Astro hrátky ve hvězdárně na Petříně.
12.4.2018 dop. Na návštěvě v Broučkově.
18.4.2018 Žluťásci: program Astro hrátky ve hvězdárně na Petříně.
22.5.2018 dop. Horní pavilon: Dopoledne s florbalem (TJ Střešovice).
29.5.2018 dop. Dolní pavilon: Dopoledne s florbalem (TJ Střešovice).
4.6.2018 dop. Divadlo neklid "Kouzelné jablíčko".
11.6.2018 dop. Princezna se zlatou hvězdou.
14.6.2018 15:30 Zahradní slavnost v MŠ.
21.6.2018 dop. "Nauč se mi rozumět".

Poslední aktualizace 18.3.2018 10:40

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.