Mateřská škola Motýlek - Školní rok 2021/2022

11.4.2022 Výsledky dotazníkového šetření SCIO
MŠ Motýlek získala v celorepublikovém hodnocení velmi pěkný výsledek.
Z celkového bodového hodnocení 4 má MŠ rozmezí 3,8 – 3,9 bodů.
Každý rodič obdržel na email vyjádření k výsledkům šetření.
V ředitelně MŠ mají rodiče možnost se seznámit osobně s celkovou analýzou šetření.
Všem rodičům děkujeme za jejich názory a pochvaly.

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin
V době od 24.12.2021 do 2.1.2022 bude MŠ uzavřena.
MŠ bude opět otevřena 3.1.2022

16.9.2021 od 17:00 Schůzka s rodiči ve třídě Žluťásci
 V daném termínu proběhne seznámení s obecnými informacemi o chodu MŠ.
Následně se v jednotlivých třídách konají schůzky podle zařazení dětí. Zde seznámení s konkrétními informacemi pro danou třídu.
Před konáním schůzky bude rodičům zaslán e-mail s důležitými informacemi o naší mateřské škole.
Schůzky proběhnou při dodržení zakrytí dýchacích cest respirátorem.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese: ms.motylek@msmotyl.cz nebo zastupkyne@msmotyl.cz.

1.9.2021 Info k ŠR 2021/2022 ... Provozní doba, školné a stravné.

PROVOZNÍ DOBA: 7:00-17:00 ve všední dny školního roku.
ŠKOLNÉ: Na školní rok 2021/2022 je 530,- Kč měsíčně pro jedno dítě.
Úhradu za vzdělávání, tzv. “školné“ nehradí děti předškolního věku (tj. děti v daném roce k 31.8. pětileté a starší).
STRAVNÉ: Celodenní stravné pro děti 3 až 6 let je 40,- Kč, pro děti s OŠD 7-10 leté je 43,- Kč.
Od 1.9.2021 Rodiče hradí platbu za stravné zálohově. Vyúčtování je k 31.12.2021 , 31.3.2022 a 30.6.2022.

Začátek ŠR 2021/2022
Pro děti, které již do MŠ docházely v školním roce 2020/2021 je běžný provoz od 1.9.2021 od 7:00 do 17:00 hodin.
Pro nově přijaté děti je provoz od 1.9.2021 a v dalších dnech následující:
Dne 1.9. od 9:30 do 10:00 hodin.
Dne 2.9. od 9:30 do 10:30 hodin.
Dne 3.9. od 9:30 do 11:30 hodin, vždy bez rodičů.
Doporučujeme rychlé rozloučení po předání paní učitelce ve své třídě a ujištění, že dítě máte rádi a brzy pro něj přijdete.
Dne 6.9. od 9:00 do 12:30 hodin.

Tento den si již děti vyzkouší, pokud předchozí dny zvládly v pohodě, celé dopoledne včetně oběda.
Od 7.9. do 10.9. navštěvují děti MŠ celé dopoledne, pokud zvládnou předchozí dny.

Doporučujeme příchod do MŠ nejdříve od 7:30 do 8:00 hodin (podle provozu třídy).
Od 13.9. a v dalších dnech bude v případě potřeby dětem umožněn odpolední spánek v MŠ po předchozí dohodě s třídními učitelkami.

V pondělí 30.8.2021 od 12:00 budou na vchodových dveřích do pavilonů
vyvěšena jména a značky dětí a do které třídy bude dítě docházet.

Názvy a umístění tříd:
HP
(horní, žlutý pavilon):

první patro Babočky:    mladší děti
přízemí      Otakárci:    starší děti + OŠD
DP (dolní, oranžový pavilon):

první patro Modrásci:    starší děti + OŠD
přízemí       Žluťásci:    mladší děti

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠM V ČERVENCI A SRPNU 2022
Provoz MŠM bude na základě §3 vyhl.č.14/2005, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušen od 1.7. do 31.8.2022.
Úplata stanovená v MŠM v době uzavření MŠ je 0,-Kč. Dokument ZDE.

Poslední aktualizace 2.5.2022

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.