Opatření v souvislosti se šířením Koronaviru

18.01.2022

V MŠ máme prokázaný Covid.
Bližší informace na emailu: ms.motylek@msmotyl.cz

16.01.2022

V MŠ Motýlek je na dolní pavilonu covid. Provoz zatím v běžném režimu.
Dle hygieny není potřeba zvláštních opatřeních.
Pedagogové jsou od pondělí 2x týdně testováni.

11.01.2022

Vážení rodiče ve třídě žluťásků byl potvrzen pozitivní PCR test na COVID-19.
Krajskou hygienickou stanicí budou informovány epidemiologicky významné kontakty o dalším postupu.

2.12.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 6.12.2021 bude změněno testování dětí v naší školce.
Antigenní testy se pozmění na PCR, které jsou i nadále proplacené Vaší zdravotní pojišťovnou. Dítě dostane do úst váleček, který musí dvě minuty cucat a poté vyplivnout do zkumavky. Dítě nesmí 30 minut před testem jíst ani pít. Výsledky budou vyhodnocovány v laboratoři a cca do 48 hodin Vám bude zaslána SMS s výsledkem. Testování bude probíhat ve stejný den a čas, tedy pondělí 7-8:30 ve spodní budově.
Děkujeme za pochopení
Monika Němcová + kolektiv MŠ

9.11.2021

Vážení rodiče,

školka začala spolupracovat s firmou HCare s.r.o. ,
která umožňuje zdarma a dobrovolně testovat pomocí antigenních testů děti, které k nám dochází.
První testování proběhne tento pátek 12.11. od 7:00 hod. do 8:30hod. na pozemku školy.
Odběr z přední části nosu provede vyškolená zdravotní sestra.
Pokud bude ze strany rodičů o testování zájem, další testování budou následovat po dohodě s firmou v pravidelných týdenních intervalech. Testovány budou děti, jejíchž rodiče projeví o testování zájem. Testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě vašich dotazů, vám bližší informace předá osobně pracovník firmy HCare v pátek při testování.
Z důvodu rychle rostoucích případů i v mateřských školách jsme rádi za tuto spolupráci, která nám všem pomůže, aby školka mohla fungovat i nadále bez omezeného provozu.

Děkujeme za spolupráci               

Monika Němcová a kolektiv MŠ                              V Praze dne: 9.11.2021

1.9.2021

Vážení rodiče,

všechny vás zdravím před zahájením nového školního roku, a hlavně vaše děti.

Rádi bychom vás již nyní seznámili s tím, jak bude vypadat opatření v mateřské škole:

 1. Není třeba vyplňovat čestné prohlášení jako v době omezeného provozu.
 2. Nadále žádáme rodiče i jimi pověřené osoby, aby v prostorách MŠ měli zakrytá ústa i nos a zbytečně se v prostorách nezdržovali.
 3. U vstupů do pavilonů je připravena dezinfekce na ruce pro výše uvedené.

Abychom co nejvíce ochránili zdraví dětí i v MŠ, prosíme o spolupráci v těchto oblastech:

 1. Veďte, kdykoliv je to potřeba, děti k důkladné hygieně rukou.
  Při příchodu do MŠ a po převlečení v šatně, dohlédněte na pečlivé umytí rukou dětí.
  Až poté přiveďte dítě na ranní filtr ve třídě.
  Bude mu změřena teplota.
  Pokud budete mít pochyby, zda dítě nezačíná mít příznaky jakéhokoliv onemocnění, ale nemoc se neprojevila, sdělte třídní učitelce a domluvte se na dalším postupu. Rodiče zodpovídají za to, že přivádějí pouze dítě zdravé.
 2. Pokud změřená teplota dítěte bude do 37,2°C, můžete s dítětem v klidu počkat chvíli v šatně a pak bude teplota změřena znovu.
  V případě, že teplota neklesne pod naměřenou hodnotu nebo dítě vykazuje známky infekčního onemocnění,
  nelze v tento den dítě přijmout.

Dle doporučení MŠMT je v souladu s doporučením odborné lékařské společnosti
za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37°C.

 1. Vzhledem k momentální situaci velmi uvítáme, když dítě bude samostatné při smrkání, přikrývání úst při kašli a kýchání a přiměřeně samostatné i při oblékání. Při těchto činnostech dopomáhá pedagog v MŠ a je tak více ohrožen přenosem nemoci.
 2. Pokud dítě trpí alergií, jejíž příznaky se podobají onemocnění (rýma, kašel, vyrážka apod.), je třeba doložit o tomto stavu zprávu ošetřujícího lékaře.

Paní učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pro dítě je důležité, aby onemocnění bylo co nejdříve vhodně léčeno a vyhnulo se tak příp. pozdějším zdravotním komplikacím.

Zároveň si přejeme, aby nemusela nastat znovu situace, že budou školky zavřené.
Dne 1.9.2021
Monika Němcová, ředitelka MŠ
a kolektiv MŠ Motýlek

Aktualizace 9.11.2021

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.