Informace, doporučení a přijatá preventivní opatření
v souvislosti s šířením Koronaviru

17. 3. 2020...

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že provoz MŠ je přerušen na dobu neurčitou,
chci vás informovat o tom, že po obnovení provozu MŠ
vám bude na účet do 30 dnů vrácena alikvótní část již uhrazené úplaty za vzdělávání, tzv. „školného“.
Eliška Janečková

16. 3. 2020...

Všem dětem i jejich rodinám přeji s celou MŠ Motýlek pevné zdraví.
Eliška Janečková

13. 3. 2020 13:00 ...

Žádost o ošetřovné k vyplnění
a zaslání na
na mail ms.motylek@msmotyl.cz.
Eliška Janečková,  ředitelka školy

  Dokument

11. 3. 2020 18:14 ...

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru,
vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě se zřizovatelem,
přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od čtvrtka 12. 3. 2020 do odvolání

O dalším vývoji situace Vás budu informovat na webových stránkách školy.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné,
požadavek napište na email ředitelky ms.motylek@msmotyl.cz, která Vám potvrzení připraví. 

Vážím si Vaší spolupráce a děkuji za pochopení.
Eliška Janečková,  ředitelka školy

Důležité odkazy:

Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Odkaz na Facebook paní radní pro školství M. Kubíkové a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/

https://www.facebook.com/praha6/

11. 3. 2020 17:31 ...

 

Na základě nových skutečností rozhodla ředitelka MŠ Motýlek
přerušit provoz školky již od 12. 03. 2020 na dobu neurčitou.

Eliška Janečková, ředitelka MŠ

 

11. 3. 2020 16:55 ...


Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1330/20 a ve znění zákona č. 561/2004Sb.,
a § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vám doporučujeme ze závažných důvodů stále se zvyšujícího počtu nakažených lidí koronavirem
provoz mateřských škol po projednání se zřizovatelem přerušit od pátku 13. 03. 2020.

Rada MČ Praha 6

Na základě doporučení Rady MČ Praha 6 MŠ Motýlek přerušuje od 13. 03. 2020 provoz na dobu neurčitou.

Eliška Janečková, ředitelka MŠ

10. 3. 2020 ...

Mateřské školy zůstávají tento týden otevřené, i nadále však prosíme ty rodiče, kteří mohou, aby nechali děti doma.
Případná další opatření budeme přijímat velmi uvážlivě a na základě aktuálních okolností.
Děkujeme všem rodičům, dětem a učitelům za spolupráci a pomoc při zvládání situace.
Eliška Janečková, ředitelka MŠ


9. 3. 2020 ...

MŠ Motýlek - dezinfekce
Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s nákazou koronavirem na Praze 6,
byla vlastními silami provedena o víkendu  7. - 8. 3. 2020 dezinfekce všech prostor MŠ Motýlek.
Nadále budou probíhat pravidelná
zvýšená hygienická opatření.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří vyslechli doporučení zřizovatele a děti nechali doma.
Eliška Janečková, ředitelka MŠ

7. 3. 2020 ...

Odkaz na MČ Praha 6 Aktuality ...

6. 3. 2020 ...

Z jednání krizového štábu Prahy 6:
Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma.
Všem nám to moc pomůže.
Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou.

Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

4. 3. 2020 ...

Dnes dopoledne MŠ obdržela další požadavky od MČ Praha 6.
Ke stávajícím zásadám zvýšených hygienických opatření jsme byli požádáni o omezení aktivit, kde se setkává větší množství osob.
Jedná se např. o návštěvu divadel, kin, knihoven, naplánované dny otevřených dveří, třídní schůzky atd.
Toto zvýšené zabezpečení souvisí s výskytem koronaviru u rodiče žáka ze ZŠ a MŠ Ant. Čermáka v Praze 6.
Z tohoto důvodu zatím rušíme objednané divadlo 17. 3. 2020.
Předškoláci nenavštíví v budoucích dnech objednané návštěvy v okolních ZŠ.
Rušíme i návštěvní dny pro rodiče, kteří půjdou k zápisu na další školní rok.

Mycí prostředky má MŠ v zásobě z minulého nákupu. Částečně máme ještě zásobu dezinfekčních mýdel.
Nově jsme objednali další, zásoby u dodavatele prozatím došly.
E. Janečková

2. 3. 2020 ...Doporučení k přijetí preventivních opatření pro základní a mateřské školy na území MČ Praha 6 -  Koronavirus Covid - 19

 

V rámci preventivních opatření provozu škol a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat  zaměstnanců, žáků a dětí z jarních prázdnin
strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení 

Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře - podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti). 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

MZČR věnovaná aktuální situaci

v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakt na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html 

Ministerstvo zdravotnictví - Otázky a odpovědi: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.htmlDŮLEŽITÁ OBECNÁ DOPORUČENÍ

Doporučení Státního zdravotního ústavu SZÚ: Doporučení.

Doporučení pro cestovatele: Doporučení.

Leták ECDCLeták.

Domácí zvířataLeták.

Správné mytí rukouLeták.

Co dělat při cestě do oblasti nákazyLeták.

Doporučení od zřizovatele MŠ: 

- dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků a dětí (mytí rukou, při kašli a kýchání zakrýt ústa kapesníkem); 

- zajistit dostatek dezinfečních úklidových a mycích prostředků; 

- zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst - kliky, rámy dveří); 

- zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách; 

- zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
- neorganizovat zahraniční výjezdy školou (studijní a jiné pobyty). 

 

E. Janečková

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.