Opatření v souvislosti se šířením Koronaviru

26.8.2021

Vážení rodiče,

všechny vás zdravím před zahájením nového školního roku, a hlavně vaše děti.

Rádi bychom vás již nyní seznámili s tím, jak bude vypadat opatření v mateřské škole:

 1. Není třeba vyplňovat čestné prohlášení jako v době omezeného provozu.
 2. Nadále žádáme rodiče i jimi pověřené osoby, aby v prostorách MŠ měli zakrytá ústa i nos a zbytečně se v prostorách nezdržovali.
 3. U vstupů do pavilonů je připravena dezinfekce na ruce pro výše uvedené.

Abychom co nejvíce ochránili zdraví dětí i v MŠ, prosíme o spolupráci v těchto oblastech:

 1. Veďte, kdykoliv je to potřeba, děti k důkladné hygieně rukou.
  Při příchodu do MŠ a po převlečení v šatně, dohlédněte na pečlivé umytí rukou dětí.
  Až poté přiveďte dítě na ranní filtr ve třídě.
  Bude mu změřena teplota.
  Pokud budete mít pochyby, zda dítě nezačíná mít příznaky jakéhokoliv onemocnění, ale nemoc se neprojevila, sdělte třídní učitelce a domluvte se na dalším postupu. Rodiče zodpovídají za to, že přivádějí pouze dítě zdravé.
 2. Pokud změřená teplota dítěte bude do 37,2°C, můžete s dítětem v klidu počkat chvíli v šatně a pak bude teplota změřena znovu.
  V případě, že teplota neklesne pod naměřenou hodnotu nebo dítě vykazuje známky infekčního onemocnění,
  nelze v tento den dítě přijmout.

Dle doporučení MŠMT je v souladu s doporučením odborné lékařské společnosti
za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37°C.

 1. Vzhledem k momentální situaci velmi uvítáme, když dítě bude samostatné při smrkání, přikrývání úst při kašli a kýchání a přiměřeně samostatné i při oblékání. Při těchto činnostech dopomáhá pedagog v MŠ a je tak více ohrožen přenosem nemoci.
 2. Pokud dítě trpí alergií, jejíž příznaky se podobají onemocnění (rýma, kašel, vyrážka apod.), je třeba doložit o tomto stavu zprávu ošetřujícího lékaře.

Paní učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pro dítě je důležité, aby onemocnění bylo co nejdříve vhodně léčeno a vyhnulo se tak příp. pozdějším zdravotním komplikacím.

Zároveň si přejeme, aby nemusela nastat znovu situace, že budou školky zavřené.
Dne 26.8. 2021
Eliška Janečková, ředitelka MŠ
a kolektiv MŠ Motýlek

Aktualizace 28.8.2021

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.