Informace, doporučení a přijatá preventivní opatření
v souvislosti s šířením Koronaviru

17.2.2021
Dne 16.2.2021 jsme dostali oznámení o pozitivitě na covid dvou dětí
ze třídy Otakárků-horní (žlutý) pavilon.
Aktuální situaci řešíme s HS hl.m. Praha.
V případě nejasností kontaktujte přímo ředitelku MŠ.
UMČ Praha 6 provedlo na horním pavilonu dezinfekci v době karantény.

19.2.2021
Dne 19.2.2021 jsme obdrželi oznámení o novém pozitivním dítěti ze třídy Modrásků.
Dítě bylo naposledy v MŠ 16.2.2021.
Rodiče dostali rozhodnutí HS hl. m. Prahy e-mailem.

21.2.2021
MŠ obdržela novou informaci, v Modráscích je další pozitivní dítě. 
Všem dětem, které byly v Modráscích i po 16.2. se karanténa prodlužuje.
Až pošle HS rozhodnutí (pravděpodobně až 22.2.) přepošleme jej rodičům.

22.2.2021
Dnes v 10:18 bylo školce oznámeno, že třetí dítě z Modrásků je pozitivní.
V MŠ bylo též naposledy v pátek 19.2.2021.
Rozhodnutí HS o prodloužení karantény jsem rodičům zaslala e-mailem.

23.2.2021
MŠ obdržela ve 12:30 informaci o pozitivním dítěti ve třídě Baboček.
Dítě bylo v MŠ naposledy 16.2. 
Všichni, kdo byli v Babočkách od 15.2. a později, dostanou rozhodnutí z HS,
včetně personálu třídy.

24.2.2021
HS rozhodla, že třída Baboček do karantény nejde.

27.2.2021
Rozeslání informace přes SMS bránu o uzavření školky.

28.2.2021
MŠ je od pondělí 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena.
MŠMT informace k provozu.
Informace o distanční výuce budou doplněny.

2.3.2021
Třídní paní učitelky budou rodičům, i pro nepředškoláky,
cca dvakrát týdně posílat e-mailem podklady pro distanční výuku.

11.3.2021 info ke stravování
ŠJ nevaří obědy. Pro nízký zájem provoz dočasně ukončen.

21.3.2021
„Vláda prodloužila zavření MŠ do 28.3.2021.
Posíláme pozdrav všem dětem.“
26.3.2021
„Vláda jedná o další prodloužení zavření MŠ do 11.4.2021." Pokud dojde ke změně, pošleme SMS.
Posíláme dětem pozdrav z MŠ.
INFO: V celé MŠ bylo v únoru 2021 celkem 5 dětí pozitivních na covid 19. Nikdo ze zaměstnanců neměl dosud pozitivní test.

8.4.2021
Nejen pro rodiče předškoláků: Co potřebujete vědět o testování žáků a studentů.

9.4.2021

Informace pro rodiče mladších dětí z MŠ Motýlek, tedy těch, které neplní povinnou školní docházku v mateřské škole.
Mateřské školy se zatím otevírají dle mimořádného opatření pouze pro děti plnící povinnou školní docházku.
Až budeme moci otevřít školku i pro vaše děti, budeme rádi a zprávu vám pošleme. Na děti se moc těšíme. Děkujeme za všechny milé reakce, fotografie, dílka vašich dětí. Máme z nich upřímnou radost.
Tzv. školné v době vládního opatření tyto děti nehradí. Za dobu jejich nepřítomnosti v MŠ z výše uvedeného důvodu bude paní hospodářka vracet již vámi uhrazené školné do 12.5. 2021,a to za období březen a duben 2021.
Rodiče předškolních dětí dostali informace o testování a provozu MŠ e-mailem.
Pozdrav posílají všichni z „Motýlku“.

15.4.2021
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinností zajistit antigenní testy pro děti na COVID-19. 

27.4.2021
Informace o novém způsobu testování. Návod a Video k nahlédnutí.

29.4.2021
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinností zajistit PCR testy pro děti na COVID-19.

30.4.2021

Vážení rodiče, rádi Vám sdělujeme příznivé zprávy ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:
"Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021."

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • V mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí.        
  Provoz MŠ probíhá standardním způsobem
  (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ). 
 • Sportovní činnosti v mateřských školách
  jsou umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách.
 • Děti v mateřských školách v Praze se od 3. 5. 2021 již povinně netestují. 
  Všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu. 
 • Dle vydaných informací není spojování tříd nikterak definováno či omezeno.

Vzhledem k tomuto rozhodnutí opět otevíráme i dočasně uzavřené kroužky pořádané našimi pedagogy. 
Externí lektoři vás budou jistě kontaktovat.
V době od 3. 5. 2021 budeme zpracovávat podklady k zápisům, které proběhnou 4. 5. 2021 a 11. 5. 2021.
V tomto týdnu je možné, že bude docházet ke spojování tříd.

Všichni Vás všichni těšíme.
Kolektiv MŠ Motýlek

Eliška Janečková, ředitelka MŠ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.