Informace, doporučení a přijatá preventivní opatření
v souvislosti s šířením Koronaviru

19. 5. 2020
Nutné k docházce do MŠ od 25.5.2020
Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

14. 5. 2020
MŠ Motýlek zahajuje omezený provoz od 25.5.2020.
Všem rodičům byly zaslány informace o provozu a dotazník (dokumenty nám zaslal zřizovatel 30.4.2020 a MŠ je přeposlala rodičům).
Finální informace o omezeném provozu od 25.5. rozešle MŠ nejpozději 22.5.2020.
Je možné, že provoz bude v době omezeného provozu zkrácen a to od 7:30 do 16:30.
Eliška Janečková, ředitelka školy

7. 5. 2020 15:44 ...

Vážení rodiče,
všechny Vás zdravím a hlavně vaše děti.

Děkujeme za zaslání vyplněných dotazníků. Víme, že všichni pečlivě zvažujete, co je pro vaše děti nejbezpečnější. Zároveň vycházíte z vašich možností. Rádi bychom vás již nyní seznámili s tím, jak bude vypadat opatření v mateřské škole. Vzhledem ke stále se měnící situaci, prosíme o trpělivost.

MŠMT ČR doporučilo, aby děti v mateřské školce roušky nenosily.

Toto doporučení je pro mne překvapující.
Lékaři upozorňují, že kapénky se nejvíce šíří v uzavřeném prostoru. Jak všichni víme, děti předškolního věku doporučované rozestupy mezi sebou dodržovat nebudou.
Roušky mají chránit všechny navzájem. Pobyt dětí s rouškami by byl pro zaměstnance o něco náročnější, byli jsme na tuto ochranu dětí navzájem připraveni.
Přesto jsme připraveni splnit rozhodnutí MŠMT ČR i zřizovatele.

Paní učitelky každému dítěti udělají denně ranní filtr po jeho důkladném umytí rukou v koupelně s rodičem: změření teploty (i během dne) a konzultace o zdravotním stavu dítěte. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pokud dítě trpí alergií, jejíž příznaky se podobají nastydnutí, je třeba doložit o tomto stavu zprávu ošetřujícího lékaře.

Před zahájením provozu pro děti vás o závěrech budeme informovat.

Eliška Janečková, ředitelka školy

Všichni posíláme dětem pozdravy a všem rodinám přejeme dobré zdraví
Kolektiv MŠ Motýlek

30. 4. 2020 15:00 ...

Vážení rodiče, dnes jste na svůj e-mail obdrželi informace o možném obnovení provozu MŠ v omezené míře.
Pravděpodobné datum onovení provozu je 25.5.2020.
Součástí informací je prosba o vyplnění a zaslání dotazníku na e-mailovou adresu, z které jste e-mail obdrželi.
Současně vás informuji, že metodika od MŠMT pro znovuotevření škol v omezeném provozu ještě nebyla stanovena.
Poté bude vydán vnitřní předpis školy.
S jistotou již víme, že nošení roušek bude pro děti v MŠ i nadále povinné.
Naopak nevíme, zda bude a v jakém rozsahu umožněno stravování v MŠ.
Eliška Janečková, ředitelka MŠ

31. 3. 2020 ...
Nápadník pro tvořivé.

17. 3. 2020 ...
Provoz MŠ je přerušen na dobu neurčitou.
P
o obnovení provozu MŠ bude na účet vrácena do 30 dnů alikvótní část již uhrazené úplaty
za vzdělávání, tzv. „školného“.
Eliška Janečková, ředitelka školy

13. 3. 2020 13:00 ...
Žádost o ošetřovné k vyplnění
a zaslání na
na mail ms.motylek@msmotyl.cz.
Eliška Janečková, ředitelka školy

  Dokument

11. 3. 2020 ...
MŠ Motýlek na základě doporučení Rady MČ Prahy 6 a dle rozhodnutí
ředitelky školky přerušuje provoz od 12. 03. 2020 na dobu neurčitou.

Eliška Janečková, ředitelka MŠ

Důležité odkazy:

Odkaz na aktualizaci po dohodě z MPSV ke školkám.
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

Odkaz na Facebook paní radní pro školství M. Kubíkové a Prahy 6 https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/

https://www.facebook.com/praha6/

10. 3. 2020 ...
Mateřské školy zůstávají tento týden otevřené,
i nadále však prosíme ty rodiče, kteří mohou, aby nechali děti doma.

Případná další opatření budeme přijímat velmi uvážlivě a na základě aktuálních okolností.
Děkujeme všem rodičům, dětem a učitelům za spolupráci a pomoc při zvládání situace.
Eliška Janečková, ředitelka MŠ


9. 3. 2020 ...
MŠ Motýlek - dezinfekce
Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s nákazou koronavirem na Praze 6,
byla vlastními silami provedena o víkendu  7. - 8. 3. 2020 dezinfekce všech prostor MŠ Motýlek.
Nadále budou probíhat pravidelná
zvýšená hygienická opatření.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří vyslechli doporučení zřizovatele a děti nechali doma.
Eliška Janečková, ředitelka MŠ

7. 3. 2020 ...
Odkaz na MČ Praha 6 Aktuality ...

6. 3. 2020 ...
Z jednání krizového štábu Prahy 6:
Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma.
Všem nám to moc pomůže.
Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou.

Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

4. 3. 2020 ...
Dnes dopoledne MŠ obdržela další požadavky od MČ Praha 6.
Ke stávajícím zásadám zvýšených hygienických opatření jsme byli požádáni o omezení aktivit, kde se setkává větší množství osob.
Jedná se např. o návštěvu divadel, kin, knihoven, naplánované dny otevřených dveří, třídní schůzky atd.
Toto zvýšené zabezpečení souvisí s výskytem koronaviru u rodiče žáka ze ZŠ a MŠ Ant. Čermáka v Praze 6.
Z tohoto důvodu zatím rušíme objednané divadlo 17. 3. 2020.
Předškoláci nenavštíví v budoucích dnech objednané návštěvy v okolních ZŠ.
Rušíme i návštěvní dny pro rodiče, kteří půjdou k zápisu na další školní rok.

Mycí prostředky má MŠ v zásobě z minulého nákupu. Částečně máme ještě zásobu dezinfekčních mýdel.
Nově jsme objednali další, zásoby u dodavatele prozatím došly.
E. Janečková

2. 3. 2020 ...
Doporučení k přijetí preventivních opatření pro základní a mateřské školy na území MČ Praha 6 -  Koronavirus Covid - 19

V rámci preventivních opatření provozu škol a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat  zaměstnanců, žáků a dětí z jarních prázdnin
strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení 

Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře - podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti). 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

MZČR věnovaná aktuální situaci

v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakt na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html 

Ministerstvo zdravotnictví - Otázky a odpovědi: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.htmlDŮLEŽITÁ OBECNÁ DOPORUČENÍ

Doporučení Státního zdravotního ústavu SZÚ: Doporučení.

Doporučení pro cestovatele: Doporučení.

Leták ECDCLeták.

Domácí zvířataLeták.

Správné mytí rukouLeták.

Co dělat při cestě do oblasti nákazyLeták.

Doporučení od zřizovatele MŠ: 

- dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků a dětí (mytí rukou, při kašli a kýchání zakrýt ústa kapesníkem); 

- zajistit dostatek dezinfečních úklidových a mycích prostředků; 

- zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst - kliky, rámy dveří); 

- zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách; 

- zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
- neorganizovat zahraniční výjezdy školou (studijní a jiné pobyty). 

 

E. Janečková

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.