Informace o Letní školičce (LŠ) 2021 v prostorách MŠ Motýlek
LŠ je pořádána pro děti zapsané v MŠ od 4 do 7 let (dítě s OŠD).

Provoz LŠ:
1. turnus:  01.07.2021 - 02.07.2021 od 8,00 do 16,00 hodin.
2. turnus:  07.07.2021 - 09.07.2021 od 8,00 do 16,00 hodin. 
Kapacita LŠ je 24 dětí, na tuto kapacitu dětí 2 lektoři, 1 kuchařka, 1 uklízečka.
Minimální počet dětí pro otevření LŠ je 21.
Jedna skupina bude mít 24 dětí (rentabilita nákladů), LŠ je pořádána a účtována jako doplňková činnost.
V den nástupu rodiče odevzdají řádně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datem 01.07.2021, 2.turnus s datem 07.07.2021.

Termíny LŠ:
1/ 01.07. – 02.07.2021          cena:    800,- Kč
2/ 07.07. – 09.07.2021          cena: 1.200,- Kč
3/ 01.07. – 09.07.2021          cena: 2.000,- Kč

Cena zahrnuje plat lektorů a neped. personálu, strava 3 krát denně, pitný režim, energie, nájem, výtvarný a spotřební materiál, úklid a čisticí prostředky.
Platbu je potřeba uskutečnit na účet č. 4930061/0100, v termínu od 31.05. 2021 do 03.06.2021 s uvedením VS a jména dítěte (VS obdržíte při odevzdání závazné přihlášky).
Osobně odevzdáváte závaznou přihlášku na LŠ a oboustrannou kopii Žádosti o přijetí ze své MŠ, jehož součástí je i povinná lékařská zpráva o způsobilosti dítěte.  
Přijímáme pouze děti, které mají zkušenost s MŠ.

Zápis na LŠ v níže uvedených termínech:
16.03. 8,00 – 9,30 h. a 16,00–17,00 h.  v ředitelně (zelená budova)
17.03. 8,00 – 9,30 h.                           v ředitelně (zelená budova)
18.03. 8,30 – 9,30 h. a 16,00–17,00 h.  v ředitelně (zelená budova) Tento termín je poslední možný pro přihlášení dětí na letní provoz. Musíme zajistit včas potřebný personál.
Přihlášky přijímány do naplnění kapacit.

Přidané termíny pro zápis na LŠ 2021 na termíny od 1.7. do 9.7. 2021:
7.6. 13,30-14,30 a 16-16,30
10.6. 13-14 a 15,30-16,30-poslední možný termín přihlášení
Vždy v ředitelně v zelené budově-vchod společný s logopedickou ambulancí.
Výše uvedené informace jsou platné.

Stornopodmínky:
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 25% z celkové ceny LŠ (do 01.06.2021).
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 50% z celkové ceny LŠ (do 10.06.2021).
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 75% z celkové ceny LŠ (do 21.06.2021).
Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem LŠ (22.06.2021, včetně) je storno poplatek 100% z celkové uhrazené ceny.

V případě malého zájmu o LŠ, bude LŠ zrušena a vše oznámeno.
Zrušení by proběhlo během měsíce června a všem přihlášeným by byla informace doručena emailem.
Zaplacená platba Vám bude, v případě zrušení, vrácena na Vámi zadaný účet.

Kontaktní osoba: Monika Němcová, zastupkyne@msmotyl.cz, telefon: 235 353 475.


Bezinfekčnost 1

Přihláška na LŠ

Bezinfekčnost 1
Bezinfekčnost
1. termín

Bezinfekčnost 2
Bezinfekčnost
2. termín

Bezinfekčnost 14
Bezinfekčnost
14 dnů

Plná Moc 1
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
1. termín

Plná Moc 2
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)

2. termín
Plná Moc 14
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
14 dnů

Aktualizace 31.5.2021

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.