Informace o Letní školičce (LŠ) 2021 v prostorách MŠ Motýlek
LŠ je pořádána pro děti zapsané v MŠ od 4 do 7 let (dítě s OŠD).

Provoz LŠ:
1. turnus:  01.07.2021 - 02.07.2021 od 8,00 do 16,00 hodin.
2. turnus:  07.07.2021 - 09.07.2021 od 8,00 do 16,00 hodin. 
Kapacita LŠ je 24 dětí, na tuto kapacitu dětí 2 lektoři, 1 kuchařka, 1 uklízečka.
Minimální počet dětí pro otevření LŠ je 21.
Jedna skupina bude mít 24 dětí (rentabilita nákladů), LŠ je pořádána a účtována jako doplňková činnost.
V den nástupu rodiče odevzdají řádně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datem 01.07.2021, 2.turnus s datem 07.07.2021.

Termíny LŠ:
1/ 01.07. – 02.07.2021          cena:    800,- Kč
2/ 07.07. – 09.07.2021          cena: 1.200,- Kč
3/ 01.07. – 09.07.2021          cena: 2.000,- Kč

Cena zahrnuje plat lektorů a neped. personálu, strava 3 krát denně, pitný režim, energie, nájem, výtvarný a spotřební materiál, úklid a čisticí prostředky.
Platbu je potřeba uskutečnit na účet č. 4930061/0100, v termínu od 31.05. 2021 do 03.06.2021 s uvedením VS a jména dítěte (VS obdržíte při odevzdání závazné přihlášky).
Osobně odevzdáváte závaznou přihlášku na LŠ a oboustrannou kopii Žádosti o přijetí ze své MŠ, jehož součástí je i povinná lékařská zpráva o způsobilosti dítěte.  
Přijímáme pouze děti, které mají zkušenost s MŠ.

Zápis na LŠ v níže uvedených termínech:
16.03. 8,00 – 9,30 h. a 16,00–17,00 h.  v ředitelně (zelená budova)
17.03. 8,00 – 9,30 h.                           v ředitelně (zelená budova)
18.03. 8,30 – 9,30 h. a 16,00–17,00 h.  v ředitelně (zelená budova) Tento termín je poslední možný pro přihlášení dětí na letní provoz. Musíme zajistit včas potřebný personál.
Přihlášky přijímány do naplnění kapacit.

Stornopodmínky:
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 25% z celkové ceny LŠ (do 01.06.2021).
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 50% z celkové ceny LŠ (do 10.06.2021).
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 75% z celkové ceny LŠ (do 21.06.2021).
Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem LŠ (22.06.2021, včetně) je storno poplatek 100% z celkové uhrazené ceny.

V případě malého zájmu o LŠ, bude LŠ zrušena a vše oznámeno.
Zrušení by proběhlo během měsíce června a všem přihlášeným by byla informace doručena emailem.
Zaplacená platba Vám bude, v případě zrušení, vrácena na Vámi zadaný účet.

Kontaktní osoba: Monika Němcová, zastupkyne@msmotyl.cz, telefon: 235 353 475.


Bezinfekčnost 1

Přihláška na LŠ

Bezinfekčnost 1
Bezinfekčnost
1. termín

Bezinfekčnost 2
Bezinfekčnost
2. termín

Bezinfekčnost 14
Bezinfekčnost
14 dnů

Plná Moc 1
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
1. termín

Plná Moc 2
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)

2. termín
Plná Moc 14
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
14 dnů

Aktualizace 3.2.2020 10:18

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.