Informace o Letní školičce (LŠ) 2020 v prostorách MŠ Motýlek
LŠ je pořádána pro děti od 4 let do 7 let (dítě s OŠD)

Provoz LŠ:
1. turnus01.07.2020 - 03.07.2020 od 8,00 hodin do 16,00 hodin.
2. turnus07.07.2020 - 10.07.2020 od 8,00 hodin do 16,00 hodin.

Kapacita LŠ je 24 dětí, na tuto kapacitu dětí 2 lektoři, 1 kuchařka, 1 uklízečka.
Minimální počet dětí pro otevření LŠ je 21.
Jedna skupina bude mít 24 dětí (rentabilita nákladů),
LŠ je pořádána a účtována jako doplňková činnost.
V den nástupu rodiče odevzdají řádně vyplněné
prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datem 01.07.2020, příp. 07. 07. 2020.

Možnosti termínů LŠ
1/ 01. 07. 2020 – 03.07.2020 cena: 1.200,- Kč
2/ 07. 07. 2020 – 10.07.2020 cena: 1.600,- Kč
3/ 01. 07. 2020 – 10.07.2020 cena: 2.800,- Kč 
(cena zahrnuje: plat lektorů a neped. personálu, strava 3xdenně,
pitný režim, energie, nájem, výtvarný a spotřební materiál, úklid a čistící prostředky.)

Poslední možný termín přihlášení na LŠ: 20.5.2020 v čase od 8:00 – 10:00 nebo od 16:00 – 17:00 hodin v ředitelně MŠ (zelená budova).

Platbu je potřeba uskutečnit
na účet č. 4930061/0100, v době od 25.5. 2020 - 30.05.2020,
nezapomeňte uvést VS a jméno dítěte.
(dostanete s odevzdáním závazné přihlášky).

Zápis na LŠ probíhá pouze v níže uvedených termínech:
Osobně odevzdáváte závaznou přihlášku na LŠ
a oboustrannou kopii Žádosti o přijetí ze své MŠ,
jehož součástí je i povinná lékařská zpráva o způsobilosti dítěte. 
Přijímáme pouze děti, které mají zkušenost s MŠ.

Přihlašování:   
13. 02. 2020 8,00 – 9,30h. + 16,00–17,00h. v ředitelně (zelená bud.)
10. 03. 2020 8,00 – 9,00h. + 16,00–17,00h. v ředitelně (zelená bud.)
11. 03. 2020 8,00 – 9,00h. + 16,00–16,30h. v ředitelně (zelená bud.)
Tento termín je poslední možný pro přihlášení dětí na letní provoz.
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacit.

Ke stažení dále
"přihláška na LŠ", "zmocnění k vyzvedávání dítěte" a "bezinfekčnost".


Přihláška na LŠ
Bezinfekčnost 1
Bezinfekčnost
1. turnus

Bezinfekčnost 2
Bezinfekčnost
2. turnus

Bezinfekčnost 14
Bezinfekčnost
oba turnusy

Plná Moc 1
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
1. turnus

Plná Moc 2
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)

2. turnus
Plná Moc 14
Plná moc
(Zmocnění k vyzvedávání)
oba turnusy

Stornopodmínky LŠ:
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 25% z celkové ceny LŠ (tzn. do 01. 06. 2020).
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 50% z celkové ceny LŠ (tzn. do 10. 06. 2020).
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem LŠ bude storno poplatek 75% z celkové ceny LŠ (tzn. do 20. 06. 2020).
Odhlášení dítěte v kratší době než 10 dní před začátkem LŠ (tzn.  21.06.2020, včetně) storno poplatek 100% z celkové ceny.

V případě malého zájmu o LŠ, bude LŠ zrušena a vše oznámeno.
Zrušení by proběhlo během měsíce června a všem přihlášeným by byla informace doručena emailem.
Zaplacená platba Vám bude, v případě zrušení, vrácena na Vámi zadaný účet.

Kontaktní osoba: Monika Němcová, zastupkyne@msmotyl.cz, telefon: 235 353 475.

MŠ P6 Letní provoz 2020 Letní provoz MŠ na Praze 6 v roce 2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.