Mateřská škola Motýlek - Městský tábor 2018
Provoz od 02.07.2018 - 04.07.2018 od 7:30 do 16:30

Městský tábor (MT) je pořádán pro děti od 4 let do 7 let (dítě s OŠD).

Kapacita MT je 32 dětí.
Na tuto kapacitu MT jsou přítomni 4 lektoři (učitelky MŠ), 1 kuchařka a 1 uklízečka.
Jedna skupina bude mít 16 dětí (kvůli rentabilitě nákladů).
MT je pořádán a účtován jako doplňková činnost MŠ.
V den nástupu rodiče odevzdají řádně vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datem 02.07. nebo 03.07.2018.

Cena MT: 1.350,- Kč.
V ceně je zahrnut: plat lektorů, stravné na celý týden, pitný režim, hygienické potřeby, prostředky na úklid, energie, pracovní materiál, lékárna a další.

Zápis na MT probíhá pouze v níže uvedených termínech: 
09.05. od 8,00–9,30h. v ředitelně (zelená budova),
10.05. od 15,00–16.30 h. třída Žlutásků (oranžová budova),
11.05. od 8,00–12,00 h. v ředitelně (zelená budova).

Osobně odevzdáváte závaznou přihlášku na MT a oboustrannou kopii evidenčního listu ze své MŠ, jehož součástí je i povinná lékařská zpráva o způsobilosti dítěte.

Platbu je potřeba uskutečnit na účet č. 4930061/0100, v době od 28.5.2018 - 01.06.2018.
Variabilní symbol dostanete s odevzdáním závazné přihlášky. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Na webu http://materskaskolamotylek.cz je ke stažení "přihláška na MT", "zmocnění k vyzvedávání dítěte" a "bezinfekčnost".

Stornopodmínky MT:
Odhlášení dítěte 30 dní před začátkem MT je storno poplatek 25% z celkové ceny MT (tzn. do 02.06.2018).
Odhlášení dítěte 20 dní před začátkem MT je storno poplatek 50% z celkové ceny MT (tzn. do 13.06.2018).
Odhlášení dítěte 10 dní před začátkem MT je storno poplatek 75% z celkové ceny MT (tzn. do 22.06.2018).
Odhlášení dítěte od 25.06.2018 včetně je storno poplatek 100% z ceny MT.

V případě naplnění kapacity 32 dětí na MT budou vybíráni náhradníci v pořadí, jak byli přihlášeni.
V případě malého zájmu o MT, bude MT zrušen a vše oznámeno. Zrušení v tomto přípdě proběhne ke dni 20.6.2018 a všem přihlášeným bude informace doručena emailem.
Zaplacená platba by Vám byla vrácena na Vámi zadaný účet.

Kontaktní osoby:
Monika Němcová (zlutascimotylek@seznam.cz),
případně ředitelka Eliška Janečková (ms.motylek@centrum.cz).
telefon: 235 353 475.

TISKOPISY
Dokument Popis
Přihláška Přihláška na MT
Plná moc  Plná moc
Bezinfekčnost
Bezinfekčnost
Zmocnění Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Informace  a pokyny pro rodiče

Časový harmonogram dne:
7:30 – 8:30 scházení dětí,
8:30 – 12:00 vlastní aktivity konané v MŠ i mimo areál MŠ,
12:00 – 13:30 oběd a relaxační činnost,
odpoledne hry a rozcházení dětí do 16:30.

Je zajištěna dopolední i odpolední svačina, oběd a pitný režim během celého dne.

Oblečení:
1) Oblečení na činnosti uvnitř + bačkory a náhradní oblečení,
2) Oblečení na činnosti venku.

Oblečení po dobu městského tábora může zůstávat ve vaší přihrádce v šatně,
vše dle počasí (kraťasy, tepláky, trika, mikiny), včetně pláštěnek a holínek.

Poznámky:

  • Do MŠ mohou docházet jen zdravé děti.
  • V případě, že chcete dávat dítěti s sebou drobné sladkosti
    (bonbony, myslete, prosím, na všechny děti a laskominy předávejte lektorce a nenechávejte u dítěte).
  • Prosíme o dodržování pravidel daných školkou uvedených v řádu MŠ Motýlek
    (např. včasný příchod, prvky na zahradě, přezouvání bot u vstupu).
  • Hygienické potřeby (papírové kapesníky, ručníky, toaletní papíry) jsou součástí vybavení.
  • Je třeba dodržovat "školní řád MŠM".
  • Před nástupem na MT obdržíte přístupový kód pro vstup do MŠ.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.