Mateřská škola Motýlek - Zápis 2020

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

Zápis proběhne 11. května 2020 od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod. 
v zelené budově MŠ, vstup brankou přes zahradu MŠ.

Informace a dokumenty ke stažení jsou na stránkách www.jakdoskoly.cz.
Doporučujeme rodičům využít elektronické vyplnění žádosti a rezervační systém. Vyplňte velmi pečlivě všechny kolonky dokumentu.
Vážení rodiče, z důvodu situace pandemie Koronaviru preferujeme elektronické vyplnění žádosti do elektronického systému žadatelů www.jakdoskoly.cz.
Záslání "Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání" doporučeně poštou využijte jen v krajním případě.

Možnosti podání dokumentů 11.05.2020:
1. Datovou schránkou s ověřenými dokumenty v příloze (11.5.2020 od 0:00 do 23:59).
2. E-mailem s elektronickým podpisem a s ověřenými dokumenty v příloze (11.5.2020 od 0:00 do 23:59 hod).
3. Doporučeně poštou s ověřenými dokumenty v příloze (od 2.5. do 11.5.2020).
4. Osobně dne 11.5.2020 v době od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod. v mateřské škole (v zelené budově v ředitelně)
odevzdáte vyplněnou podepsanou, a pokud je to možné, lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Potřebné dokumenty k zápisu, které musí být u žádosti doloženy:
1. Rodný list dítěte (ke kontrole správnosti údajů).
2. Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (vytištěnou s podpisy zákonných zástupců) s dokladem pediatra o ukončeném očkování dítěte.
3. Občanský průkaz zákonného zástupce (pro kontrolu trvalého pobytu).
4. U cizinců pas a povolení k pobytu na území ČR (pro kontrolu povolení pobytu a kontrolu správnosti vyplněných dokumentů).
5. Případná odborná a jiná doporučení.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Motýlek

Adaptace v MŠ Motýlek pro nově nastupující dětiAdaptace

Seznam - kódy - přijatých dětí

Tiskopis Žádost o přijetí do MŠ k dispozici od 15.4.2020 na www.jakdoskolky.cz
 

Kalendář zápisu do MŠ
Datum Čas Akce Poznámka
do 11.3.2020

Vyvěšena kritéria MŠM, podmínky pro příjetí do MŠ.
Informace k zápisu jsou na www.jakdoskolky.cz.

22.4.2020

ZRUŠENO

10:00 - 11:30 Návštěvní dopoledne pro zájemce
(pouze pro rodiče) ve všech třídách.
V 11:00 hodin podání informací ředitelkou MŠ
v tělocvičně (oranžová budova, přízemí).  
ZRUŠENO
od 15.4.2020 Tiskopisy k zápisu vyplnění
jsou ke stažení na webu MČ Prahy 6 www.jakdoskolky.cz

Tiskopisy budou pouze ke stažení na webu MČ Prahy  6.

od 11.5. 00:00
do 11.5.2020 24:00

9:00 - 12:00
a
12:30 - 17:00

Datové schránky

Příjem vyplněných tiskopisů v ředitelně MŠ.
Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. 
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte jen pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
V žádosti přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii.
Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ: V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním (postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě - počítejte minimálně s 2 týdny zkrácené docházky).
Na pořadí doručených žádostí nezáleží.
14.5.2020 10:00 - 11:30
12:00 zveřejnění kódů

Možnost nahlédnutí do spisu svého dítěte.
Kódy dětí nově přijatých dětí do MŠ Motýlek pro rok 2020/2021 dle kritérií.

Seznam - kódy - přijatých dětí

18.5.2020

13:00 - 17:00
ředitelna MŠ

Odevzdání zápisového lístku v případě přijetí a volby Mateřské školy Motýlek.

1/ Rodič v ředitelně vyplní „Evidenční list“ dítěte a „Informovaný souhlas“.
2/ Rodič obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ Motýlek“.

28.5.2020

10:00 - 17:00

Návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti a jejich rodiče. (ZRUŠENO)
V podvečer setkání s rodiči přijatých dětí. (ZRUŠENO)

ad1. Důležité pro úspěšný začátek adaptace.
ad2. Téma setkání: Adaptace dětí, MŠ a její program,  
provoz, organizační záležitosti, dotazy rodičů.

 

 

 

Aktualizace 15.5.2020 10:36
Změna vyhrazena

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.