Mateřská škola Motýlek - Zápis 2021

Arabská 684/10, 16000 Praha 6 - Vokovice

Kalendář zápisu do MŠ
Datum Čas Akce Poznámka
do 4.3.2021

Vyvěšena kritéria MŠM, podmínky pro příjetí do MŠ.


www.materskaskolamotylek.cz

28.4.2020

10:30 - 11:30 Návštěvní dopoledne.
Průběh návštěvního dopoledne bude upřesněn do 19.4.2021.
 

Bude stanoveno po schválení
zřizovatelem MŠ.

Tiskopisy k zápisu budou ke stažení na stránkách
MČ Prahy 6.

www.jakdoskolky.cz

4.5.2021

13:00 - 17:00

Příjem vyplněných tiskopisů v ředitelně MŠ.
Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. 
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte jen pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
V žádosti přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii.
Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ: V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním (postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě - počítejte minimálně s 2 týdny zkrácené docházky).
Na pořadí doručených žádostí nezáleží.
4.5.2021
do 24:00

Možnost zaslání dokumentů z osobní datové schránky.

6.5.2021 10:30 - 11:30

Možnost nahlédnutí do spisu jen u svého dítěte. 

6.5.2021 12:00

Zveřejnění kódů nově přijatých dětí do MŠ Motýlek pro rok 2021/2022 dle kritérií.
Lze otevřít až od 12:00 6.5.2021.

Na MŠ i na webu MŠ nejsou zveřejněna jména přijatých dětí, ale pouze jejich registrační kód.
11.5.2020 13:00 - 17:00

Odevzdání zápisových lístků do MŠ.
Pouze do 1 vybrané MŠ, kde je dítě přijato.

Rodič v ředitelně vyplní "Evidenční list dítěte" a "Informovaný souhlas.

Rodič obdrží "Rozhodnutí o přijetí do MŠ Motýlek".

Bude upřesněno

10:00 - 17:00

1) Návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti.
Průběh a forma bude upřesněna.
2) V podvečer setkání s rodiči přijatých dětí.
Průběh a forma bude upřesněna.

1) Důležité pro úspěšný začátek adaptace dítěte v MŠ.

2) Téma setkání: adaptace dětí, program MŠ, provoz MŠ, organizační záležitosti a dotazy rodičů.

Aktualizace 22.1.2021
Změna vyhrazena

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.