Mateřská škola Motýlek - Zápis 2022

Arabská 684/10, 16000 Praha 6 - Vokovice

Jak přihlásit díte do MŠ na www.jakdoskolky.cz
a zde ...
Jak přihlásit dítě do školky 2022/2023.
How to enrol your child in preschool 2022/2023.

MŠM zápis kritéria 2022/2023
MŠM zápis informace adaptace 2022/2023

MŠM zápis kritéria - zvláštní zápis 2022/2023 a dodatek pro Ukrajince.

Zápis pro ukrajinské děti s uděleným vízem strpění: Leták CZ a Leták UA.

Kalendář akcí k zápisu do MŠ
Datum Čas Popis akce Poznámka
od 1. 3. 2022

Na webu MŠ vyvěšena kritéria MŠM pro přijetí dítěte.

www.jakdoskolky.cz
www.materskaskolamotylek.cz

21. 4. 2022

10:00 - 11:00

Návštěvní dopoledne pro rodiče od 10:00-11:00.

OD 11:00 hodin v dolním pavilonu, v případě dotazů – podání informací ředitelkou MŠ a učitelkami MŠ.

Od 1. 4. 2022

Tiskopisy k zápisu na vyplnění
budou ke stažení na webu MČ P 6.

www.jakdoskolky.cz

3. 5. 2022

13:00-17:00

  • Příjem vyplněných tiskopisů v ředitelně MŠ.
  • Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte jen pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
  • V žádosti přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii. Neplatí u dětí s povinnou školní docházkou.
Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ: V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním (postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě – počítejte minimálně s 2 týdny zkrácené docházky). Bližší informace na webu MŠ Motýlek.

Na pořadí doručených žádostí nezáleží.
3. 5. 2022 do 24:00

Možnost zaslání dokumentů z osobní datové schránky / datová schránka právnické osoby je neakceptovatelná/.

Veškeré dokumenty musí mít autorizovanou konverzi. Lze zařídit na České poště, Czech POINTU a u notáře.

5. 5. 2022

10:30 - 11:30
12:00 zveřejnění kódů přijatých dětí

Možnost nahlédnutí do spisu jen u svého dítěte.

Kódy dětí nově přijatých do MŠ Motýlek pro rok 2022/2023 dle kritérií.

V MŠ i na webu MŠ nejsou zveřejněna jména přijatých dětí, ale pouze jejich registrační kód.
10. 5. 2022

13:00 - 17:00
v ředitelně MŠ

Odevzdání zápisových lístků pouze do 1 Vámi vybrané MŠ, kde bylo dítě přijato.

 

 

1/ Rodič v ředitelně vyplní „Evidenční list“ dítěte a „Informovaný souhlas“ + potvrdí „Zpětvzetí“. Podepíše seznámení se školním řádem, vyplní přihlášku ke stravování a seznámení s adaptací v MŠ.

Informace k adaptaci a provozu školky zmocnění k vyzvedávání dítěte a dotazník dítěte budou zaslány e-mailem k vyplnění. Prosíme tyto dokumenty poté doneste na návštěvní dopoledne.

2/ Rodič obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ Motýlek“

25. 5. 2022

10:00 – 11:30

1. Návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti
    a jejich rodiče.

Důležité pro úspěšný začátek adaptace. Další potřebné informace k nástupu do MŠ budou zaslány e-mailem.

Aktualizace 5.5.2022
Změna vyhrazena

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.