Mateřská škola Motýlek - Zápis 2023

Arabská 684/10, 16000 Praha 6 - Vokovice

Jak přihlásit díte do MŠ na www.jakdoskolky.cz
MŠM zápis kritéria 2023/2024
MŠM zápis informace adaptace 2023/2024

How to enrol your child in preschool 2023/2024
Zápis pro děti z UK /vízum strpění/  (Запис до дитячих садків для українських дітей на 2023/2024)

Kalendář akcí k zápisu do MŠ
Datum Čas Popis akce Poznámka
od 1. 3. 2023

Na webu MŠ vyvěšena kritéria MŠM pro přijetí dítěte.

www.jakdoskolky.cz
www.materskaskolamotylek.cz

19. 4. 2023

10:30 - 11:30

Návštěvní dopoledne pro rodiče.

Od 10:30 do 10:45 hodin v oranžové budově, v dolní třídě podání informací ředitelkou MŠ. .

Od 3. 4. 2023

Tiskopisy k zápisu na vyplnění budou ke stažení na webu MČ P6 www.jakdoskolky.cz

www.jakdoskolky.cz

2. 5. 2023

12:00-17:00

  • Příjem vyplněných tiskopisů v ředitelně MŠ.
  • Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte jen pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
  • V žádosti přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii. Neplatí u dětí s povinnou školní docházkou.
Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ: V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním (postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě – počítejte minimálně s 2 týdny zkrácené docházky). Bližší informace na webu MŠ Motýlek.

Na pořadí doručených žádostí nezáleží.
2. 5. 2023 do 24:00

Možnost zaslání dokumentů z osobní datové schránky / datová schránka právnické osoby je neakceptovatelná/.

Veškeré dokumenty musí mít autorizovanou konverzi. Lze zařídit na České poště, Czech POINTU a u notáře.

4. 5. 2023

10:30 - 11:30
12:00 zveřejnění kódů přijatých dětí na stránkách MŠ

Možnost nahlédnutí do spisu u svého dítěte.

Registrační kódy dětí nově přijatých do MŠ Motýlek pro rok 2023/2024 dle kritérií.

V MŠ i na stránkách MŠ nejsou zveřejněna jména přijatých dětí, ale pouze jejich registrační kód.
9. 5. 2023

13:00 - 17:00
v ředitelně MŠ

Odevzdání zápisových lístků pouze do jedné Vámi vybrané MŠ, kde bylo dítě přijato.

 

 

1/ Rodič v ředitelně vyplní „Evidenční list“ dítěte a „Informovaný souhlas“ + potvrdí „Zpětvzetí“. Podepíše seznámení se školním řádem, vyplní přihlášku ke stravování a seznámení s adaptací v MŠ.

Informace k adaptaci a provozu školky zmocnění k vyzvedávání dítěte a dotazník dítěte budou zaslány e-mailem k vyplnění. Prosíme tyto dokumenty poté doneste na návštěvní dopoledne.

2/ Rodič obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ Motýlek“

25. 5. 2023

10:00 – 11:30

První návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti a jejich rodiče.

Důležité pro úspěšný začátek adaptace. Další potřebné informace k nástupu do MŠ budou zaslány e-mailem.

Aktualizace 16.3.2023
Změna vyhrazena

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.