Evaluace dotazníku

DOZAZNIK (ZDE!!!)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU Z ČERVNA 2024

Milí rodiče, velmi děkujeme za Vaši zpětnou vazbu ohledně naší mateřské školy.

Dotazníky pravidelně pro Vás pravidelně připravujeme 2x ročně. 1x pro nově nastupující děti po adaptacích a po druhé na konci školního roku, abychom měli možnost získat povědomí o tom, zda naplňujeme Vaše představy o celkovém pohledu Vás rodičů na školku jako celek.

Dle dotazníků byla většina rodičů v letošním roce spokojena s celkovým pohledem ve všech oblastech. Samozřejmě je vždy možnost změn v oblastech, které považujete za nevyhovující, avšak s ohledem na platnou legislativu, organizaci provozu a bezpečnost.

V dotaznících bylo několik námětů k zamyšlení, na které bych Vám ráda odpověděla:

1/ Otevření druhé horní brány pro rychlejší přístup do MŠ v době ranních příchodů a odpoledních odchodů.

Odpověď: Bránu neotvíráme z bezpečnostních důvodů. Na tuto bránu není odnikud vidět a uzamčením eliminujeme pohyb cizích osob v areálu MŠ. Věřím, že všem nám jde o bezpečnost našich dětí i o majetek kolem nás.

2/ Zřízení přechodu přes Horoměřickou ulici a zpřístupnění zkratky k MŠ.

Odpověď: Skvělý nápad, ale není v mé kompetenci. Jako občané MČP 6 myslím můžete tento návrh směrovat na městskou část. Mám pocit, že je každý rok vyhlášen program:

„Nápad pro Šestku“, možná by stálo za zvážení, zda tento nápad do tohoto projektu nepřihlásit. Bližší informace jistě naleznete na stránkách MČP6.
Navíc pokud vím, tak rodiče ze třídy Žluťásků na konci června cestičku vysypali kačírkem ze zahrady.

3/ Sladkosti v MŠ

Odpověď: Sladkosti jsme ve třídách rapidně omezili. K oslavě narozenin není v naší kompetenci nařizovat rodičům, že mají koupit to či ono. Vše je na dobrovolné bázi, a tak maličkosti pro ostatní řeší každý dle svých možností.

Ohledně pití v MŠ – děti mají vodu, málo slazený čaj, popřípadě velmi málo ovocné šťávy. Stále se i pohybujeme ve spotřebním koši, kterým se musíme řídit. Pokud bude mít rodič přání, aby dítě dostávalo jen vodu, není problém tento požadavek vznést na třídě a dítě bude dostávat pouze vodu. Již několik dětí dostává na žádost rodičů pouze vodu.

4/ Postup učitelky s dítětem do další třídy:

Odpověď: Třídy máme vybaveny dle věkového složení dětí, a navíc dle požadavků jednotlivých paní učitelek. Jde o to, aby prostředí, ve kterém se děti i paní učitelky pohybují bylo příjemné a komfortní pro obě strany. Proto si každá třída vybírala i barevnost místností dle svých pocitů. Samozřejmě by bylo možné, aby se děti přemístily do další třídy i s učitelkami, ale jsem toho názoru, že mám zde paní učitelky, které mají nad rámec své profesionality i lidské hodnoty navíc, avšak každá hodnota se hodí k jinému věku dítěte. S ohledem na tuto skutečnost jsou u malých dětí paní učitelky, které mají přirozené pečovatelské schopnosti, mazlení, převlékání po malých nehodách, a jiné.

Naopak u starších dětí mám skvělé paní učitelky, které děti připraví na první vstup do školy po všech stránkách, a to přirozenou a nenásilnou formou. Děti budou připravené na vzdělávání, samostatné a bez obav pokračovat dál. Každý věk si žádá své a snažíme se využít individuálně potenciál každé paní učitelky.

5/ Zvýšit kapacitu kroužku o který je velký zájem:

Odpověď: Pokud se jedná o externí lektory, je to v jejich kompetenci. Pokud jde o kroužek keramiky, je brán ohled na bezpečnost a kvalitu. Nikoliv kvantitu. Paní učitelka vede 2 kroužky pro horní a dolní budovu a již nelze navýšit, jelikož bychom z organizačních důvodů v případě absencí pedagogů nedokázali zajistit plynulý chod MŠ. Navíc paní učitelka potřebuje také odpočinek mezi směnami. Možností je využít nějaký kroužek mimo MŠ. Máme radost, že o kroužky je zájem, ale momentálně již není prostor ani fyzický a ani časový na další hodiny. Navíc by pak nebyla možnost nahradit odpadlé lekce například z důvodů absence lektorů nebo z provozních důvodů.

6/ Řešit situace „kamarádím x nekamarádím“.

Odpověď: Tyto situace řešíme, ale věřte, že ani nám dospělým není každý v zaměstnání přítelem. Avšak dětem se snažíme vysvětlovat dané situace, vést je ke společným hrám, k úctě k druhému a ke vzájemné pomoci. Vyčleňování dětí není nic, co bychom podporovali, naopak se snažíme o začlenění všech dětí do kolektivu třídy. Věřím, že kolikrát ani děti nemyslí naprosto vážně svůj výrok. Je to takové zkoušení hranic.

7/ Písek v šatnách a nedostatek odpadkových košů:

Odpověď: Každá třída má v umývárně koš na papír a plast, směsný odpad lze vyhodit ve třídě, popřípadě na zahradě máme také koše. Zamyslíme se nad tím, zda by nebylo vhodné umístit odpadkový koš do přízemí na budovách.

8/ Pořádání škol v přírodě:

Odpověď: Již několikráte probíráno. Školky v přírodě, plavání, lyžování a jiné takovéto aktivity nepodnikáme z důvodu bezpečnosti, z finančních důvodů a zdravotních.

Na školku v přírodě jezdily učitelky i jako zdravotníci a nejednou se stalo, že zažily laryngitídu u dětí, vešky, vysoké horečky. Ne vždy byl každý rodič ochoten jet několik kilometrů daleko obratem pro své dítě. Paní učitelky mají obavu brát na sebe tak velkou zodpovědnost. Nejsou lékaři a po několika zdravotních školení zjistily, že jsou třeba jen krůček od neprofesionálního rozhodnutí. Byť jen u banální bolesti břicha. Navíc ceny škol v přírodě se zvyšují, a ne každý na tento pobyt má finance. Mnohem rovnější přístup ke všem je formou mimoškolních akcí a výletů, což školka pořádá. Opět záleží na financích, čím víc si odsouhlasíte, tím víc akcí proběhne. Vše samozřejmě po zvážení bezpečnostních rizik s tím spojených. Kapacita jedné třídy je 28 dětí, každá třída má integrované dítě a asistenta na 6 hodin. Zodpovědnost je vždy na pedagogovi na třídě.

9/ Sledování vchodu kamerovým systémem.

Odpověď: Nad touto problematikou jsme několikrát seděli, ale bohužel je stále řada negativ než pozitiv. A vše samozřejmě s GDPR zákonem v zádech. Maminky toto řeší tím, že své miminko buď nosí v šátku nebo v přenosném vajíčku.

10/ Nenutit děti spinkat

Odpověď: Děti nejsou nuceny spát, ale potřebují si odpočinout. Režim v MŠ je náročnější nežli doma, prostředí hlučnější a podnětnější, proto z hygienického hlediska je potřeba, aby si děti odpočinuly. V druhé polovině roku mají možnost mít klidové aktivity na lehátku – knihy. Popřípadě si v tichosti malovat ve třídě. Musí však ostatním dopřát ticho a klid na lehátku.

11/ Vyzouvání bot na chodbě

Odpověď: I my bychom zde uvítali nějakou zaručenou radu. Igelitové návleky nic neřeší, většinou se protrhnou a voda se v zimních měsících stejně roznáší. V botníčkách mají některé třídy papučky, ale někdo se zuje a nazuje si je, jiný do nich vleze v obuvi zvenku, někomu tato varianta zas není příjemná. V šatnách se snažíme udržovat sucho a pořádek, aby při převlékání měly děti suché a čisté ponožky. Pokud by někdo měl možnost či myšlenku, jak tento problém řešit ke spokojenosti všech stran, budeme rádi. Paní uklízečka má organizačně náročnou práci na čas, její práce se skládá z daných časových úseků a nemůže od 7 – 8:30 průběžně stírat vodu a špínu z šaten, protože v tuto dobu má již předem určenou činnost.

12/ vzhled webových stránek

Odpověď: Jsme si vědomi toho, že někomu se mohou zdát zastaralé, ale snažíme se, aby plnily svou funkci. Na stránkách dobrovolně pracuje externista. I zde časem dojde ke změnám, jen zatím řešíme změny v MŠ dle priorit a webové stránky mají momentálně nižší prioritu.

13/ Použití whatsApp či jiných aplikací ke komunikaci se třídou

Odpověď: Zde stále váháme s ohledem na GDPR, sociální sítě jsou tenkým ledem. Ohledně kvalitní aplikace pro komunikaci s rodiči uvažujeme o aplikaci „Naše MŠ“.

V loňském roce jsme zakoupili aplikaci Správa MŠ, která se nám osvědčila v rámci administrativy. Do budoucnosti uvažujeme o rozšíření na platformu i pro rodiče.

14/ Veškeré informace na webu:

Odpověď: Na webu naleznete informace, které se týkají celé MŠ. Není v našich silách zajistit, aby byly na webu i informace z jednotlivých tříd. Webovky si nespravujeme sami.

15/ Vycházky po okolí, využití zahrady a odpolední pobyty na zahradě

Odpověď: Povinností každé paní učitelky je, aby zajistila bezpečný a zdravý pohyb dětí s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Potenciál celé zahrady využíváme a paní učitelky mají možnost se prostřídat s dětmi u herních prvků, takže není dán striktní příkaz, že nikdo nesmí využít herní prvek druhé třídy. Učitelka z každé třídě  má na přiřazen jeden herní prvek, a to s ohledem na jeho umístění a náročnost. Každá třída také zodpovídá za udržování pořádku kolem tohoto prvku, za čistotu daného pískoviště a hlášení závad.

Každá paní učitelka má zodpovědnost za svěřenou třídu dětí, a proto děti neběhají od jednoho prvku k druhému, ale drží se u své třídy. Kdyby se cokoliv přihodilo, není možné, aby pak nikdo nevěděl, kdo měl dané dítě na starost a kde se pohybuje. Již jsme slyšeli situaci, že 2 holčičky dokázaly při pobytu na zahradě ze zahrady odejít bez povšimnutí. A to je právě ten důvod, proč u nás děti neběhají po celé zahradě. Těžko pak rodičům vysvětlíme, že děti měly volný prostor ke hrám, ale my vlastně vůbec nepostřehli, že se nenápadně vytratily. A věřte, že holčičky neodešly přístupovou brankou.

Aktualizováno 11.4.2024 12:58

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting