Mateřská škola Motýlek - SRPŠ
Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Motýlek v Praze 6

IČO: 44851227
Adresa: Arabská 684/10, Vokovice, 160 00 Praha
Číslo účtu: 2401730492 / 2010

E-mail: srps.msmotylek@seznam.cz
Předseda: Ing. Markéta Šimurdová
Pokladník: Mgr. Lenka Hrabová

Výše ročního členského příspěvku na školní rok 2021/2022: 1500 Kč. Datum splatnosti členského příspěvku je do 31.10.2021.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte. Členský příspěvek není odpočitatelná položka ze základu daně.

SRPŠ též zajišťuje hygienické potřeby pro všechny třídy. Výše částky je 250 Kč na celý školní rok a na jeho konci vyúčtujeme skutečné náklady a přeplatek vracíme zpět rodičům. Variabilní symbol nezadávejte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Pokud tento příspěvek nechcete platit, je třeba nám tento fakt sdělit (ideálně formou e-mailu) a domluvit se se školkou, jaké prostředky a v jakém počtu donesete. Přeplatek je též možné zanechat ve fondu SRPŠ.

SRPŠ dále zajišťuje pomůcky a školení učitelek pro kroužek Školáček. Výše částky na dítě je 300 Kč. Tato částka se týká pouze předškolních dětí, jejichž rodiče projeví zájem o předškolní přípravu a je vybírán hotově u příslušné paní učitelky dítěte.
SRPŠ přijímá i finanční dary (platba zvlášť nebo výše platby nad rámec ročního členského příspěvku). Tento dar je využit třídou, kterou navštěvujete. Pokud je dar u fyzické osoby alespoň 1000 Kč a u právnické osoby alespoň 2000 Kč, je odečitatelnou položkou ze základu daně. Na základě domluvy lze darovací smlouvu uzavřít i písemně.

Stanovy spolku jsou k dispozici v elektronické formě ve spolkovém rejstříku (or.justice.cz), případně je zašleme na požádání. Veškeré finanční transakce pečlivě evidujeme a není problém do nich nahlédnout. Totéž platí pro směrnici o evidenci majetku a směrnici o využívání finančních zdrojů SRPŠ.

Využití členského příspěvku: vánoční dárky dětem, mikulášské nadílky a návštěva Mikuláše ve třídách, drobné občerstvení při vánočních besídkách a podobných akcích, výtvarné potřeby, potřeby ke kreativnímu tvoření, didaktické pomůcky, hračky a hry do tříd, šerpy a dárky pro končící předškoláky, některá divadélka pro děti, doprovodný program na zahradní slavnosti aj.

Aktualizace 20.9.2021

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.