Mateřská škola Motýlek - SRPŠ
Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Motýlek v Praze 6

IČO: 44851227
Adresa: Arabská 684/10, Vokovice, 160 00 Praha
Číslo účtu: 2401730492 / 2010
E-mail: srps.msmotylek@seznam.cz

Předseda: Ing. Markéta Šimurdová
Pokladník: Bc. Barbora Neckářová

Hlavním principem spolku je řádně hospodařit s financemi přijatými od členů spolku
a používat je účelně ve prospěch jejich dětí v mateřské školce.

Díky těmto financím můžeme našim dětem dopřát více radosti a zábavy,
než je schopna finančně zajistit školka (její zřizovatel).

Využití členského příspěvku: vánoční dárky dětem, mikulášské nadílky
a návštěva Mikuláše ve třídách, drobné občerstvení při vánočních besídkách
a podobných akcích, výtvarné potřeby, potřeby ke kreativnímu tvoření,
didaktické pomůcky, hračky a hry do tříd, šerpy a dárky pro končící předškoláky,
lepší hygienické zázemí, divadélka a jiné kulturní akce pro děti,
doprovodný program na zahradní slavnosti aj.

Stanovy spolku jsou k dispozici v elektronické formě ve spolkovém rejstříku
(or.justice.cz, zadat IČO spolku), případně je zašleme na požádání.
Veškeré finanční transakce pečlivě evidujeme a není problém do nich nahlédnout.
Totéž platí pro směrnici o evidenci majetku a směrnici o využívání finančních zdrojů SRPŠ.

Platby příspěvků

 • Výše ročního členského příspěvku na školní rok 2023/2024: na jedno dítě 1600 Kč / školní rok.
  Datum splatnosti členského příspěvku je do 31.10.2023.
  Číslo účtu: 2401730492 / 2010 
  Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.
  Členský příspěvek není odpočitatelná položka ze základu daně.
 • SRPŠ zajišťuje také financování kulturních akcí (dříve se tato částka vybírala ve třídách).
  Výše příspěvku je na jedno dítě 600 Kč / pololetí a tento příspěvek je zúčtovatelný
  (podle účasti na akcích) a přeplatek je vám vrácen.
 • SRPŠ dále zajišťuje pomůcky a školení učitelek pro kroužek Školáček.
  Výše příspěvku na dítě je 300 Kč / školní rok.
  Tato částka se týká pouze předškolních dětí, jejichž rodiče projeví zájem o předškolní přípravu.
  Tento příspěvek je také zúčtovatelný a zbylé peníze Vám budou následně vráceny.

Částky můžete sečíst a poslat najednou. Nezapomeňte do poznámky pro příjemce platby
uvést
jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

SRPŠ přijímá i finanční dary (platba zvlášť nebo výše platby nad rámec ročního členského příspěvku).
Tento dar je využit třídou, kterou navštěvujete.
Pokud je dar u fyzické osoby alespoň 1000 Kč a u právnické osoby alespoň 2000 Kč,
je odečitatelnou položkou ze základu daně.
Na základě domluvy lze darovací smlouvu uzavřít i písemně.

Aktualizace 3.10.2023

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.