Mateřská škola Motýlek - Profil MŠ

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

Dvě budovy mateřské školy jsou určené dětem.
Každá budova má dvě patra. V každém patře je umístěna jedna třída.
Každá třída má dvě prostorné místnosti pro hry, samostatné hygienické zařízení i šatnu.

Mateřská škola disponuje správní budovou se školní kuchyní,
ředitelnou a logopedickou ambulancí.

Škola má k dispozici bezbariérovou plochu, kterou využívá jako sportoviště.
Zahrada školy je oplocena a je vybavena dřevěnými prvky pro děti.

Součástí MŠ jsou dvě tělocvičny a dvě dílny, keramická a výtvarná.
Třídy jsou vybaveny tak, aby se v nich dětem líbilo a mohly se tvořivě rozvíjet.

Mateřská škola pronajímá ve správní budově prostory logopedické ambulancí,
která je vedena  klinickou logopedkou Mgr. R. Lukášovou.

Děti jsou rozdělené do 4 tříd:

 • Babočky
 • Modrásci
 • Otakárci
 • Žluťásci

Hlavním cílem naší MŠ je spokojené dítě.

Proto klademe důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.
Stále se snažíme vylepšovat podmínky pro socializaci a kultivaci každého dítěte tak,
aby mohlo tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí plném pohody, citu a porozumění.
Vedeme děti k tvořivému myšlení a chápání lidského spolužití tak, aby bylo schopno naslouchat druhým,
přemýšlelo o jejich názorech, o právu na odlišnost, aby se dokázalo zdravě prosadit a zároveň hledalo shodu s ostatními.

Snažíme se posilovat sebevědomí dítěte, projevovat důvěru v jeho schopnosti a povzbuzovat je.
Během celého dne vyváženě střídáme spontánní a řízené činnosti a to co nejvíce pomocí her.
Pomáháme dětem rozvíjet se všestranně dle jejich individuálních potřeb.
Výhodnou polohu MŠ nedaleko chráněné oblasti Šárka využíváme na tématické vycházky a poznáváme taje a krásy přírody.
Důležitá je spolupráce školky s rodiči. Rodiče nám důvěřují, obrací se na nás se svými náměty, s pomocí škole, i o radu. 

Pokud neumíme pomoci, hledáme další vhodné kontakty na odborníky.
Při naší práci máme na zřeteli, že tento věk je předurčující pro další rozvoj psychických a fyzických předpokladů dětí.
Školní i vzdělávací programy naší MŠ (ŠVP a TVP) jsou k dispozici rodičům na třídách.

Kroužky pro děti

Horní pavilón

 • Keramika
 • Předškoláček
 • Pražánek
 • Šikulka
Dolní pavilón
 • Keramika
 • Předškoláček
 • Školáček
 • Sluníčko

Akce po celý rok

 • Výlety, procházky.
 • Angličtina s lektorkou.

Akce pro děti každý měsíc

Dětské divadlo nebo jiný program
(např. hudební představení, pořady s ekologickou tematikou,
canisterapie, roční období, příroda apod.)

Sezonní akce

září - říjen
Zvykání nových dětí.
Setkání s rodiči.

listopad - prosinec
Návštěva Mikuláše a čerta s nadílkou.
Vánoční besídka s programem dětí a pohoštěním.
Vánoční nadílka pro děti.
Návštěva betlémů nebo jiná vánoční akce.

leden - únor
Návštěvy předškoláků v okolních ZŠ.
Masopustní týden.

březen - duben
Oslava Velikonoc.
Účast na zahájení výstavy exotických motýlů v Botanické zahradě Trója.

duben
Návštěvní dopoledne pro rodiče - nové zájemce.

květen
Zápis do mateřské školy.

květen - červen
Setkání s rodiči nově přijatých dětí.
Návštěvní dopoledne pro nově přijaté děti.

Roční akce

 • Škola v přírodě s tematickou hrou.
 • Letní zahradní slavnost s programem pro děti i pro rodiče spojená s loučením s dětmi, které odcházejí do ZŠ.

Aktualizace 18.10.2018.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.