Mateřská škola Motýlek - Profil

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

Dvě budovy mateřské školy jsou určené dětem.
Každá budova má dvě patra. V každém patře je umístěna jedna třída.
Každá třída má dvě prostorné místnosti pro hry, samostatné hygienické zařízení i šatnu.

Mateřská škola disponuje správní budovou se školní kuchyní,
ředitelnou a logopedickou ambulancí.

Škola má k dispozici bezbariérovou plochu, kterou využívá jako sportoviště.
Zahrada školy je oplocena a je vybavena dřevěnými prvky pro děti.

Součástí MŠ jsou dvě tělocvičny a dvě dílny, keramická a výtvarná.
Třídy jsou vybaveny tak, aby se v nich dětem líbilo a mohly se tvořivě rozvíjet.

Mateřská škola pronajímá ve správní budově prostory logopedické ambulanci,
která je vedena  klinickou logopedkou Mgr. R. Lukášovou.

Děti jsou rozdělené do 4 tříd:

 • Babočky
 • Modrásci
 • Otakárci
 • Žluťásci

Hlavním cílem naší MŠ je spokojené dítě.

Proto klademe důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.
Stále se snažíme vylepšovat podmínky pro socializaci a kultivaci každého dítěte tak,
aby mohlo tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí plném pohody, citu a porozumění.
Vedeme děti k tvořivému myšlení a chápání lidského spolužití tak, aby bylo schopno naslouchat druhým,
přemýšlelo o jejich názorech, o právu na odlišnost, aby se dokázalo zdravě prosadit a zároveň hledalo shodu s ostatními.

Snažíme se posilovat sebevědomí dítěte, projevovat důvěru v jeho schopnosti a povzbuzovat je.
Během celého dne vyváženě střídáme spontánní a řízené činnosti a to co nejvíce pomocí her.
Pomáháme dětem rozvíjet se všestranně dle jejich individuálních potřeb.
Výhodnou polohu MŠ nedaleko chráněné oblasti Šárka využíváme na tématické vycházky a poznáváme taje a krásy přírody.
Důležitá je spolupráce školky s rodiči. Rodiče nám důvěřují, obrací se na nás se svými náměty, s pomocí škole, i o radu. 

Pokud neumíme pomoci, hledáme další vhodné kontakty na odborníky.
Při naší práci máme na zřeteli, že tento věk je předurčující pro další rozvoj psychických a fyzických předpokladů dětí.
Školní i vzdělávací programy naší MŠ (ŠVP a TVP) jsou k dispozici rodičům na třídách.

  Akce po celý rok

  • Výlety, procházky.
  • Angličtina s lektorkou.

  Akce pro děti každý měsíc

  Dětské divadlo nebo jiný program
  (např. hudební představení, pořady s ekologickou tematikou,
  canisterapie, roční období, příroda apod.)

  Sezonní akce

  září - říjen
  Zvykání nových dětí.
  Setkání s rodiči.

  listopad - prosinec
  Návštěva Mikuláše a čerta s nadílkou.
  Vánoční besídka s programem dětí a pohoštěním.
  Vánoční nadílka pro děti.

  leden - únor
  Návštěvy předškoláků v okolních ZŠ.
  Masopustní týden.

  březen - duben
  Oslava Velikonoc.

  duben
  Návštěvní dopoledne pro rodiče - nové zájemce.

  květen
  Zápis do mateřské školy.

  květen - červen
  Návštěvní dopoledne pro nově přijaté děti.

  Roční akce

  • Letní zahradní slavnost s programem pro děti i pro rodiče spojená s loučením s dětmi, které odcházejí do ZŠ.

  Aktualizace 25.8.2022

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.