Mateřská škola Motýlek - Prohlášení o přístupnosti

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

Prohlášení o přístupnosti


Mateřská škola Motýlek,příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (www.materskaskolamotylek.cz) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu www.materskaskolamotylek.cz.

Stav souladu

Internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže. Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, zejména z důvodů, že obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, proto pak doporučujeme jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč, nebo je v některých webových prohlížečích již prohlížeč integrován.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace, si uvědomuje, že se na webových stránkách (www.materskaskolamotylek.cz) se může vyskytnout chyba. Pokud na webových stránkách (www.materskaskolamotylek.cz) naleznete cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, nahlaste tyto nedostatky na e-mailovou adresu ms.motylek@msmotyl.cz. Všechny nahlášené nedostatky budou posouzeny a odstraněny dle platné legislativy.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.10.2021 na základě vlastního posouzení provedeného Mateřskou školou Motýlek, Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při tvorbě webových stránek ( www.materskaskolamotylek.cz ) bylo postupováno podle metodik WCAG 1 a 2 a Pravidel přístupného webu.

Ostatní sdělení

Stránky www.materskaskolamotylek.cz používají pouze nezbytně nutná cookies pro zajištění provozu stránek.

Postupy pro prosazování práva

Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace
Arabská 684/10
16000 Praha 6 - Vokovice
Telefon: 235 353 475

e-mail: ms.motylek@msmotyl.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.