Mateřská škola Motýlek - Kroužky 2023-2024

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

1) Sparťanská fotbalová školička

Pondělí od 14:45 do 15:45 nebo od 15:45 do 16:45.
V rámci kroužků školičky se vašim dětem budou věnovat kvalifikovaní trenéři, kteří prošli výcvikem v akademii AC Sparta Praha.
Na každých deset dětí je připravený jeden trenér, který pomůže v nich probudit lásku k aktivnímu sportu a pohybu jako takovému.
Vaše děti nastartují rozvoj svých pohybových schopností a sportovních dovedností a osvojí si základy správného životního stylu.
Nedílnou součástí každého kroužku je i vedení k zásadám fair play.

3) Angličtina pro předškoláky

Jednou týdně od cca od 8:00 do 8:30.
Lekce probíhají přímo v MŠ, ve skupině cca 8 až 12 dětí.
Výuka probíhá hravou formou, pro děti zajímavou a přirozenou.
Náplní kurzu je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost.

4) Hudebně - dramatický kroužek

termín: úterý 15:30 do 16:30
kapacita: 10 až 14 dětí
Základy zpěvu a pohybové průpravy, prvky tvořivé dramatiky,
seznámení s jednoduchými hudebními nástroji.

6) Tanečně-pohybový kroužek

termín: středa 15:00 do 16:00
kapacita: 10 až 16 dětí
anotace: V tanečně-pohybovém kroužku je důležitá radost z pohybu a tance.
Děti se naučí zkoordinovat pohyb s hudbou prostřednictvím jednoduchých tanečních prvků a kroků a také pohybových her. Hravou formou si tak osvojí základy pohybové a taneční průpravy.

7) Keramika pro děti od 5 let

Úterý 1x za 14 dní 13:30 - 14:30 třída Otakárci.
Středa 1x za 14 dní 13:30 - 14:30 třída Modrásci.
Děti se zábavnou formou učí zpracovávat keramickou hlínu a vyrábět drobné dekorace.

Aktualizace 8.12.2023

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting