Mateřská škola Motýlek - Zápis 2024

Arabská 684/10, 16000 Praha 6 - Vokovice

Oznámení o ROZHODNUTÍ přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pdf

Jak přihlásit díte do mateřské školky
How to enrol your child in preschool
Kritéria pro přijímání dětí ZDE
Adaptace

DATUM

ČAS

AKCE

POZNÁMKA

od 01.03.2024

Na webu MŠ vyvěšena kritéria MŠM pro přijetí dítěte.

www.jakdoskolky.cz
www.materskaskolamotylek.cz

22.4.2024

10:30 - 11:30
 

Návštěvní dopoledne pro rodiče od 10:30-11:30.

OD 10:30 -10:45 hodin v oranžové budově, v dolní třídě podání informací ředitelkou MŠ.

od 3.4.2024

 

Tiskopisy k zápisu na vyplnění budou ke stažení na webu MČ Prahy  6 www.jakdoskolky.cz

www.jakdoskolky.cz

2.5.2024

12:00 - 17:00

 

Příjem vyplněných tiskopisů v ředitelně MŠ.
S sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte jen pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
V žádosti přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii. Neplatí u dětí s povinnou školní docházkou.

Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ: V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním (postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě – počítejte minimálně s 2 týdny zkrácené docházky). Bližší informace na webu MŠ Motýlek.

Na pořadí doručených žádostí nezáleží.

2.5.2024

do 24:00

 

Možnost zaslání dokumentů z osobní datové schránky / datová schránka právnické osoby je neakceptovatelná/.

Veškeré dokumenty musí mít autorizovanou konverzi. Lze zařídit na České poště, Czech POINTU a u notáře.

3.5.2024

10:30 - 11:30
12:00 zveřejnění kódů na webu MŠ

Možnost nahlédnutí do spisu u svého dítěte.
Kódy dětí nově přijatých do MŠ Motýlek pro rok 2024/2025 dle kritérií.

Pdf 

V MŠ i na webu MŠ nejsou zveřejněna jména přijatých dětí, ale pouze jejich registrační kód.

6.5.2024

13:00 - 17:00
v ředitelně MŠ

 

Odevzdání zápisových lístků pouze do jedné Vámi vybrané MŠ, kde bylo dítě přijato.

1/ Rodič v ředitelně vyplní „Evidenční list“ dítěte a „Informovaný souhlas“ + potvrdí „Zpětvzetí . Podepíše seznámení se školním řádem, vyplní přihlášku ke stravování a seznámení s adaptací v MŠ.

Informace k adaptaci a provozu školky zmocnění k vyzvedávání dítěte a dotazník dítěte budou zaslány e-mailem k vyplnění. Prosíme tyto dokumenty poté doneste na návštěvní dopoledne.

2/ Rodič obdrží „Rozhodnutí o přijetí do MŠ Motýlek“

Adaptace v MŠ Motýlek pro nově nastupující děti

Adaptace, tj. zvykání dětí na nové prostředí školky, na nové dospělé v MŠ, na odloučení od rodiny i na velké množství dalších dětí. Adaptace je náročná pro všechny zúčastněné strany, hlavně pro děti, ale také rodiče, i personál školky. Je velmi důležité, abychom se všichni společně snažili o co nejklidnější zvykání, aby nebylo pro dítě zatěžující.

S rodiči spolupracujeme již před zápisem -1. návštěvní dopoledne je určeno jen rodičům abychom je mohli v klidu informovat, jak probíhá zápis do MŠ a odpovědět na jejich dotazy. Také proto, aby si mohli prohlédnout prostředí MŠ a rozhodli se předem, do které MŠ chtějí žádost o přijetí podat.

Adaptace dítěte na školku začíná již před samotným nástupem do MŠ. Pro lepší adaptaci umožňujeme a doporučujeme prohlídku MŠ nově přijatých dětí spolu s rodiči dne 28. 5. 2024 v dopoledních hodinách. Dětem je pak v září prostředí povědomé, prohlídkou školky si často vyjasní, že je zbytečné se obávat, návštěva všech prostor jim často sama zodpoví nevyřčené otázky.

"Odpojení" od rodičů je pro dítě (i rodiče) značně psychicky zatěžující. Je proto pro dítě důležité, aby školka s rodiči spolupracovala a rodiče věděli, proč je tento způsob zvykání pro děti přínosný. Samozřejmě má každé dítě individuální potřeby a možnosti, postupnou adaptací se mu snažíme se zvykáním pomoci. Klidná adaptace je přínosná pro děti, které jsou poprvé bez rodiny, ale také pro ty, které přecházejí do nového kolektivu.

V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s postupným zvykáním bez rodičů: postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě, tj. první den hodinu, druhý dvě hodiny, třetí tři hodiny, poté již po domluvě s třídní učitelkou pomalé navyšování, tj. maximálně do 12.30 po dobu minimálně dvou týdnů). V září při adaptaci se snažíme služby učitelek uzpůsobit tak, aby byly obě přítomné při zvykání dětí.

Díky spolupráci s rodiči, kteří pochopí závažnost této změny pro jejich dítě, probíhá zvykání nenásilně a pozvolně a jeho délku můžeme uzpůsobit individuálním potřebám dítěte a ve většině případů je úspěšné.

Velmi doporučujeme minimálně první dva týdny v září docházet do MŠ denně, i když na takto zkrácenou dobu. Zvykání není dobré přerušovat (pokud plánujete ještě zářijovou dovolenou, je lepší až po minimálně dvou týdnech souvislého adaptačního programu). V tuto dobu se vytvářejí vztahy mezi dětmi i vůči dospělým ve třídě.

Aktualizace 3.5.2024

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.