Mateřská škola Motýlek - Tiskopisy

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

TISKOPISY
Dokument Popis
Posudek  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
Prohlášení  Prohlášení o bezinfekčnosti.
Potvrzení Žádost o potvrzení o úhradě úplaty za vzdělávání v mateřské škole.
Zmocnění  Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Prohlášení Inf. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Balíček okamžité pomoci a Žádost Balíček okamžité pomoci

Aktualizace 25.9.2023

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting