Mateřská škola Motýlek - Tiskopisy

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

TISKOPISY
Dokument Popis
Posudek  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
Prohlášení  Prohlášení o bezinfekčnosti.
Potvrzení Žádost o potvrzení o úhradě úplaty za vzdělávání v mateřské škole.
Zmocnění  Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Prohlášení Inf. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Balíček okamžité pomoci Balíček okamžité pomoci
Žádost o prominutí úhrady 2023/1
(Informace).
Pomoc rodinám s dětmi - Žádost o prominutí úhrady (leden a únor 2023)

Žádost o prominutí úhrady 2023/3
na stravné a informace k žádosti.

Pomoc rodinám s dětmi MČP6 prominutí stravného  3-6/2023.

Aktualizace 2.3.2023

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.