Mateřská škola Motýlek - Tiskopisy

TISKOPISY
Dokument Popis
Posudek  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
Prohlášení  Prohlášení o bezinfekčnosti.
Potvrzení Žádost o potvrzení o úhradě úplaty za vzdělávání v mateřské škole.
Zmocnění  Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Prohlášení Inf. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.