Mateřská škola Motýlek - Tiskopisy

TISKOPISY
Dokument Popis
Posudek  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
Prohlášení  Prohlášení o bezinfekčnosti.
Potvrzení   Žádost o potvrzení o úhradě úplaty za vzdělávání v mateřské škole.
Zmocnění  Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.

Anketa ÚMČ Praha 6. (Od Radní pro školství Prahy 6 Merie Kubíkové)
Pdf Anketa

Poslední aktualizace 18.10.2018

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.